Siluris Communications

Toiminta        Yhteystiedot

In English

Koira lumessa
Siluris Communications on Suomeen rekisteröity toiminimi, jolla Helena Telkänranta harjoittaa tiedeviestintää.

Toimintaan sisältyy muun muassa yleistajuisten kirjojen ja lehtiartikkeleiden kirjoittamista, yleisöluentojen pitämistä sekä täydennyskoulutusta eläinalojen ammattilaisile.

Päätoimialan eli tiedeviestinnän lisäksi Siluriksen toimialoihin lukeutuu myös tutkimustyön tekeminen. Se on ollut pienimuotoisesti mukana eräissä Helena Telkänrannan tutkimushankkeissa.