Siluris Communications

Toiminta        Yhteystiedot

In English

Koira lumessa
Siluris Communications on Suomeen rekisteröity toiminimi, jolla Helena Telkänranta harjoittaa tiedeviestintää.

Toimintaan sisältyy mm. kirjojen ja lehtiartikkeleiden kirjoittamista suurelle yleisölle sekä täydennyskoulutusta eläinalojen ammattilaisille.

Tämän hetken päähanke on uudenlaisen mobiilipelin kehitystyö, aiheena tieteellinen tieto kalojen kokemusmaailmasta. Demoversio valmistuu vuoden 2020 lopulla, rahoittajana Tieteen tiedotus ry. Yhteistyökumppanit: Animal Mind Productions, Sampo Games, Aniway, Virtual Frontiers ja Studio Eem.